ΡΙΖΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο «ΡΙΖΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» ιδρύθηκε από τον γνωστό Αρχιτέκτονα Ιάσονα Ρίζο το 1947.

Σήμερα ο Δημήτρης Ρίζος, διαχειρίζεται την λειτουργία της «ΡΙΖΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» ενός από τα σημαντικότερα Αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνος για όλη τη διαδικασία μελέτης και κατασκευής των Έργων που αναλαμβάνει το Γραφείο.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος είναι ο σχεδιασμός κτιρίων, με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται, τόσο στον σχεδιασμό χώρων και επίπλων, όσο και στην ένταξη του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο, αναπόσπαστα στοιχεία μίας ολοκληρωμένης μελέτης.

Λιτότητα, λειτουργικότητα, σημασία στην λεπτομέρεια και στην ποιότητα, ρυθμός και διαχρονικότητα, είναι οι βασικές αρχές που διέπουν την Αρχιτεκτονική του Γραφείου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν την Αρχιτεκτονική μελέτη, διακόσμηση, επίβλεψη και τον πλήρη συντονισμό και κατασκευή των οικοδομικών εργασιών μέχρι και την συντήρηση click here του αποπερατωμένου έργου ( after sales service ) μια νέα υπηρεσία που προσφέρει το Γραφείο στους πελάτες του.